Amerika-linjene

Amerihká-linnját

Amerika-linjene

Overgangen fra seilskip til dampskip i 1860-1880-årene åpnet muligheten for den store masseutvandringen til Amerika. Ved siden av Oslo var Trondheim viktigste utskipningssted for utvandrere som ville reise med dampskip. I transporten av emigranter fra Varanger var det de dominerende linjene i Trondheim som fikk størst betydning.

Allan-linjen var i 1866 den første som opprettet agentur i Trondheim. Svært mange som reiste fra Vadsø-området via Trondheim til Amerika står oppført nettopp med den skotske Allan-linjen som agent. Da kom også Cunard-linjen, Imman-linjen og Thingval-linjen, Anker-linjen, National-linjen, Stjerne-linjen, Orient-linjen og Dominion-linjen, som alle fraktet utvandrere fra Norge over havet.

Etter hvert oppstod det skarp konkurranse mellom de ulike rederiene. De etablerte raskt agenturer og underagenturer også i Varanger.  Her kan nevnes agenturer som Th. Eriksen i Vardø og F. Kjeldseth i Vadsø. Agenturenes planmessige og systematiske reklame for blant annet lave fraktpriser, norsk kost om bord, sikkerhet for passasjerer og hurtig overfart ble publisert i Finmarkens Amtstidende, til og med på finsk. Dette skulle skape reiselyst, noe det også gjorde hos noen.

Plakat 4 Stemmer fra Amerika_Amerika linjene.pdf

Amerihká-linnját

Go borjjastanskiippaid sadjái bohte dámpaskiippat 1860-1880 jagiin, de rahppui vejolašvuohta eretfárremii.  Lassin Oslo leai Troandin deháleamos vuolginbáiki sidjiide geat háliidedje johtit  dámpaskiippaid mielde. Go fievrridedje eretfárrejeddjiid Várjjagis, de ledje skiippat Troandimis buot deháleamos.

Allan-linnjá leai jagi 1866 vuosttas mii ásahii agentuvrra Troandimii. Hui máŋggas geat fárrejedje  Čáhcesuolu-guovllus ja johte Troandima bokte Amerihkkái leat geavahan skohtalaš Allan-linnjá  agentuvrra. Dalle ásahuvvojedje maid Cunard-linnjá, Imman-linnjá ja Thingval-linnjá, Anker-linnjá, National-linnjá, Stjerne-linnjá, Orient-linnjá ja Dominion-linnjá, ja sii buohkat fievrridedje eretfárrejeddjiid Norggas badjel ábi.

Dađistaga lassánii gilvu iešguđet fanasdoaimmahagaid gaskka. Dalle šattai hoahppu ásahit  agentuvrraid ja Várjjagii maid vuollásašagentuvrra. Sáhttá namuhit Th. Eriksen Várggáin ja F.Kjeldseth Čáhcesullos.  Agentuvrraid plánavuđot ja systemáhtalaš máidnosat gos fáluhedje Finmarkens Amtstidende aviissas earret eará hálbbes bileahtaid, norgga borramuša fatnasiin, mátkkošteddjiide sihkkarvuođa ja johtilis fievrrideami , maiddái suomagillii. Dat galggai boktit mátkkoštanhálu, ja nu dat dagai muhtumiid ektui.

Amerihká-linnját.pdf