Amerikabesøk i Finnmark

Finnmárkkus jagi 1939

Amerikabesøk i Finnmark i 1939

Arnt Øyen (f.1896) fra Skjånes på Nordkyn emigrerte til Amerika i 1913. Han fylte 17 år under reisen.

26 år senere i 1939, mens kriget herjet i Europa, reiste han på ferietur til Norge og hjemtraktene i Finnmark. Han dokumenterte turen i en reisedagbok, «My travels abroad», i en «scrapbook» og med smalfilmkamera. Reisedagbøkene oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. På biblioteket kan du også låne kopi av kortfilmen på turen. Den er en stumfilm i svart-hvitt som varer i 29 minutter. På slutten er det opptak av nyhetsinnslag om krigen i Europa. Originalen eies av Arnt Øyens datter Hildur Gleason, bosatt i Seattle, USA.

 Plakat 8 Stemmer fra Amerika_Amerikafilm.pdf

Finnmárkkus jagi 1939

-amatevrafilbma Arnt Øyen bokte

Girjerádjosis lea vejolaš luoikkahit Arnt Øyen oanehisfilmma “Amerikabesøk i Finnmark i 1939”. Arnt Øyen (r.1896) leai álggus oahpaheaddji eret Skadjanjárggas, Čorgašis. Son fárrii Amerihkkái 1913. 26 jagi maŋŋá, soahteáiggi Eurohpás, jođii son miehtá ruovttuguovllu Finnmárkkus ja filbmii mátki smávvagovvenapparáhtain. Dat lea čáhppes-vilges jaskesfilbma mii bistá 29 minuhta. Filmma loahpageahčen muitaluvvojit vel ođđasat soađi birra Eurohpás. Filbma lea kopiija. Originála eaiggáduššá Arnt Øyena nieida Hildur Gleason, gii ássá Seattle gávpogis, USA.

Finnmárkkus jagi 1939.pdf