Antonie Tiberg (1878-1952)

Forsker og forfatter

Antonie Tiberg fra Hammerfest var Norges første kvinnelige filolog i et embete.

Oppvekst og utdanning

Antonie Tiberg vokste opp i Hammerfest. Hun utdannet seg først til guvernante. Men etter noen år tok hun universitetsutdannelsen hun egentlig ønsket seg – mot foreldrenes anbefaling – og ble i 1906 cand. mag. med språklig-historisk lærereksamen.

Yrkeskarriere

Antonie Tiberg ble ansatt ved Hamar katedralskole i 1910 og var med det Norges første kvinnelige filolog i et embete. Seinere i yrkeskarrieren arbeidet hun som lektor ved Vahl og Hegdehaugen skoler i Kristiania.

Ved siden av arbeidet i skolen var hun litteraturforsker, forfatter og litteraturkritiker. Hun gav ut to biografier, Ragnhild Jølsen i liv og digtning (1909) og Amalie Skram som kunstner og menneske (1910). Hun var også opptatt av Hans Kincks forfatterskap.

Samfunnsengasjement

Antonie Tiberg arbeidet aktivt for kvinnelige akademikeres rettigheter. Hun var en av initiativtakerne til Kvinnelige lærerkandidaters forening (1909-1913) og var første formann da foreningen ble gjenstiftet i 1928 under navnet Kvinnelig lektorklubb, Oslo.

I tida på Hamar var Antonie Tiberg blant annet leder av Bjørnsonforbundet og Hamar mållag. Som pensjonist gjorde hun et stort språklig arbeid for Den katolske kirke i forbindelse med nyutgivelse av Det nye testamentet, og hun oversatte messeboken, Missale Romanum, fra latin. For innsatsen fikk hun Pavens fortjenstmedalje i 1948. Antonie Tiberg døde 1952 i Oslo.

Sterke Finnmarkskvinner Antonie Tiberg (pdf)

Dutki ja girječálli

Antonie Tiberg Hámmarfeasttas eret leai Norgga vuosttas nissonolmmoš gii leai ámmátfilologa.

Govva: Norgga Álbmotmusea

Mánnávuohta ja oahppu

Antonie Tiberg bajásšattai Hámmarfeasttas. Álggos gaccai son guvernante oahpu. Muhto moadde jagi maŋŋá válddii son universitehtaoahpu maid son álgo álggus juo leai háliidan – váhnemiid dáhtu vuostá – ja jagi 1906 leai son cand.mag. giellahistorjjálaš oahpaheaddjieksámeniin.

Bargoduogáš

Antonie Tiberg  oaččui barggu Hamar katedralskuvllas jagi 1910 ja nu šattai Norgga vuosttas nisson ámmátfilologa. Maŋŋil barggai son lektorin Vahl ja Hegdehaugen skuvllain Kristiania gávpogis. Son leai maid girjjálašvuođadutki, girječálli ja girjjálašvuođaárvvoštalli. Son almmuhii guokte biografiija, Ragnhild Jølsen i liv og digtning   (1909) ja Amalie Skram som kunstner og menneske (1910).

Son maid beroštii sakka Hans Kinck girjjálašvuođas.

Servodatberoštupmi

Antonie Tiberg barggai árjjálaččat buoridit nissonakademihkkariid vuoigatvuođaid.    Son leai okta Kvinnelige Lærerkandidaters searvvi vuolggaheaddjin  (1909-1913) ja leai vuosttas ovdaolmmoš go searvi fas ásahuvvui jagi 1928 namahusain Kvinnelig lektorklubb, Oslo.

Dan áiggi go leai Hamaris de leai Antonie Tiberg earret eará Bjørnsonforbundet ja Hamar mållag jođiheaddji. Penšunistan čađahii son stuora giellabarggu Katolihkalaš girku ovddas go Ođđa Testameanta ođđasis olggosaddojuvvui,  ja son jorgalii meassogirjji, Missale Romanum latiidna gielas. Dán barggu ovddas oaččui son Poava ánsomedálja 1948:s.

Antonie Tiberg jámii 1952 Oslos.

Nana Finnmárkku nissonat_Tiberg(PDF)