Hans Johan Lilleng i Oregon

Hans J Lilleng reive 1

Hans Johan Lilleng i Oregon

Hans Johan Lilleng fra Vestre Jakobselv i Vadsø etablerte seg i Astoria, Oregon. Noen av hans brev ble tatt vare på av Joki-familien i Vestre Jakobselv. Disse er avlevert til Finnmark fylkesbibliotek og de finnes i Elise Balo-brevsamlingen.  De er også digitalisert og publisert i Arkivportalen.

Hans Johan Lilleng (1871-1964) var det nest eldste barnet til lærer, herredspolitiker og læstadianerleder Thomas H. Lilleng og hans kone Sofie Elisabeth (f. Tiberg). Hans Johan hadde tre søstre, Annette, Elise (gift Balo) og Emma (gift Joki) og tre brødre, Isak, bygdebokforfatter Gustav Anton og Andreas.

Amerika-feberen fikk han fra sine læstadianske venner og slektninger i Amerika blant annet fra hans tremenning Emma Jokela, som emigrerte til Minnesota i 1900. Søsteren Elise leste høyt brevet hun fikk fra henne til sin bror hvor han blir oppfordret til å utvandre til Amerika. På dette tidspunktet var han enda ugift og drev fiske i Vardø.

I 1903 fikk Hans Johan tilsendt billett fra Amerika for reise med Beavers-linjens båt «Salmon». Reiseruten gikk via Trondheim til Quebec, herfra videre til Oak Point ved Columbia-elven i Oregon og til slutt til byen Astoria på vestkysten. Her etablerte han seg som laksefisker og dyrket i tillegg korn og frukt. I 1905 giftet han med seg med Anna G. De fikk seks barn: Sophie, Victor, Anna E, Agnes, Annette og Margaret Helen.

Plakat 11 Stemmer fra Amerika_Hans J. Lilleng.pdf

Hans J. Lilleng reive, beaiváduvvon cuoŋománu 15.beaivve 1916 Astoria nammasaš báikkis. Sáddejuvvon su eadnái Sofie E. Lilleng Ánnejogas.

Hans Johan Lilleng (1871-1964) leai oahpaheaddji, gielddapolitihkkára ja læstadialaš jođiheaddji Thomas H. Lilleng ja eamida Sofie Elisabeth (r.Tiberg) nubbiboarráseamos bárdni . Hans Johanis  ledje golbma oappá, Annette, Elise (náitalan Balo) ja Emma (náitalan Joki) ja golbma vielja, Isak, giligirječálli Gustav Anton ja Andreas.

Læstadialaš ustibat ja fuolkkit Amerihkás njoammudedje sutnje Amerihkká-febera.  Earret eará leai su eanu Johan K. Tiberg ássan doppe 1870-logu rájes. Su nubbioarpmealli Emma Jokela, gii fárrii Minnesotai jagi 1900, ávžžuhii reivviin maid son sáddii Hánssa oabbái Elisii ahte Hánsa maid galggai boahtit dohko. Dan áiggi ii lean Hánsa náitalan ja guolástii Várggáin.

Jagi 1903 oaččui Hánsa Amerihkás bileahta mátkkoštit Beavers-linnjá fatnasiin “Salmon” . Fanas vulggii Troandimis Quebecii, ja das viidáset Oak Point báikái Columbia-johkagáttis Oregon:s ja dasto Astoria báikái oarjerittus. Dáppe son ásaiduvai guollebivdin ja gilvvii vel dasa lassin gortniid ja šattuid. Jagi 1905 náitalii son Anna G.:n. Soai oaččuiga guhtta máná: Sophie, Victor, Anna E, Agnes, Annette ja Margaret Helen.

Reive maid son čálii eatnasis sáhttá áddet læstadialaš oskureiven. Das ii leat sáhka eará go “Ipmila sánit” čállojuvvon kvenagillii, bearraša ruovttugiella Ánnejogas. Suomagiella ja kvenagiella adnojuvvui bassi giellan læstadialaččaid gaskkas, ja læstadialaš sártnit ledje kvenagillii.

Hans J Lilleeng reive 1.pdf