Bystyrerepresentanter

Gávpotstivraáirasat

Nikoline Larsen (1864-1956)

Anna Sophie Gundersen (1855-1933)

Karoline Vinjevold (1864-1946)

Bystyrerepresentanter

I 1901 fikk kvinner begrenset stemmerett ved kommunevalg. Kvinner med en gitt minste skattbar inntekt kunne både stemme og bli valgt inn i kommunestyret. Dette året ble omkring 100 kvinner valgt inn i lokalstyrene rundt om i landet. To av disse i Vardø; Nikoline Larsen og Anna Sophie Gundersen. Karoline Vinjevold ble Vadsøs første kvinnelige bystyrerepresentant i 1916, 15 år etter Vardø.

Nikoline Larsen

Nikoline Larsen ble født i 1864 i Leksvik i Nord-Trøndelag. Nikoline var gift med fisker og fiskekjøper Anton K. Larsen. Paret bodde i Vardø fra slutten av 1800-tallet frem til 1930-tallet.

Nikoline Larsen ble, sammen med Anna Sophie Gundersen, valgt inn i Vardø bystyre i desember 1901. Begge representerte partiet Venstre. Som politiker var Nikoline:

  • medlem av bystyret i perioden 1902-1904
  • medlem av vergerådet for årene 1903-1904, og 1905-1906.
  • valgt som vararepresentant i året 1903 til en komité “for forvaltning av rentene av fondet til trangbodde fiskere og deres etterlatte”. Hun ble gjenvalgt årene 1904 og 1905.
  • utnevnt til medlem av fattigstyret for perioden 1905-1907.

Nikoline Larsen var også medlem i Vardø sanitetsforening, hvor hun en periode var leder. Nikoline Larsen døde i Drøbak i 1956.

Anna Sophie Gundersen

Anna Sophie Gundersen ble født i 1855 i Aker utenfor Christiania. Hun var gift med Johan Gustav Gundersen som var havnefogd og konsul i Vardø 1897-1922.

Anna Sophie Gundersen ble, som en av to kvinner, valgt inn i Vardø bystyre i desember 1901. Anna satt i én periode, dvs. årene 1902-1904. Anna Sophie var medlem i Frelsesarmeen Vardø korps, som var opprettet i 1892. Frelsesarmeen hjalp fattige, syke, unge og gamle.

Anna Sophie døde i Oslo i 1933.

Karoline Vinjevold

Karoline Vinjevold ble født i Vadsø i 1864. Hun arbeidet som lærerinne i byen og var formann i Vadsø og Nordvaranger sanitetsforening i 25 år, fra 1912 til 1937. I desember 1916 ble hun valgt inn i Vadsø bystyre, som en av fire av partiet Venstres representanter.

Karoline Vinjevold døde i Vadsø i 1946.

(I tilknytning til ”bildet” av avisinnlegget): I lykkeønskningene til den nyvalgte kommunestyrerepresentanten Karoline Vinjevold, trykket i Finmarkens Amtstidende den 6. desember 1916, kunne man ane en viss skepsis.

 

Sterke Finnmarkskvinner_Larsen Gundersen Vinjevold(pdf) 

Nikoline Larsen (1864-1956)

Anna Sophie Gundersen (1855-1933)

Karoline Vinjevold (1864-1946)

Gávpotstivraáirasat

1901 ožžo nissonolbmot ráddjejuvvon jienastanvuoigatvuođa gielddaválggain. Nissonolbmot geainna leai dihto mearri vearuhuvvon sisaboahtu besse sihke jienastit ja válljejuvvot gielddastivrii. Dan jagi válljejuvvojedje 100 nissonolbmo báikkálašstivrraide miehtá riikka. Várggáin ledje guovttis; Nikoline Larsen ja Anna Sophie Gundersen. Karoline Vinjevold leai Čáhcesullo vuosttas nissonolmmoš gii jagi 1916 válljejuvvui gávpotstivraáirrasin, 15 jagi maŋŋil Várggáid.

Aiddo válljejuvvon gieldastivraáirasii Karoline Vinjevold:ii, almmuhii Finnmarken Amtstidende  aviisa lihkusávaldagaid juovlamánu 6.b. 1916, ja das sáhtii vuohtit eahpádusa Vinjevold ektui.

Nikoline Larsen

Nikoline Larsen riegádii 1864 Leksvikas Davvi-Trøndelágas. Nikoline leai náitalan guolásteddjiin ja guolleostiin Anton K. Larseniin. Párra orui Várggáin 1800-logu loahpageahčen gitta 1930-lohkui.

Nikoline Larsen, válljejuvvui ovttas Anna Sophie Gunderseniin Várggáid gávpotstivrii juovlamánus 1901. Goappašagat ovddasteigga Gurutbellodaga.

Politihkkárin leai Nikoline:

  • Gávpotstivraáirras áigodagas 1902 – 1904
  • Áittárráđi miellahttu jagiid 1903 – 1904, ja 1905 – 1906
  • Válljejuvvui 1903 várrelahttun lávdegoddái “For forvaltning av rentene av fondet til trangbodde fiskere og deres etterlatte”. Son válljejuvvui fas ođđasit 1904 ja 1905.
  • Nammaduvvui miellahttun biepmahasstivrii áigodahkii 1905 – 1907

Nikoline Larsen leai maid miellahttu Várggáid Sanitehtasearvvis, gos son maid leai jođiheaddji muhtun áigodaga. Nikoline Larsen jámii Drøbak gávpogis 1956.

Anna Sophie Gundersen

Anna Sophie Gundersen riegádii 1855 Aker nammasaš báikkis olggobealde Christiania. Son leai náitalan Johan Gustav Gunderseniin gii leai hámmanfáldi ja konsula Várggáin jagiid 1897 – 1922.

Anna Sophie Gundersen, leai nubbi nissonolmmoš gii válljejuvvui Várggát gávpotstivrii juovlamánus 1901. Anna oassálasttii ovtta áigodaga, jagiid 1902 – 1904. Anna Sophie leai miellahttun Frelsesarmeen Vardø Korps:s, mii álggahuvvui jagi 1892. Frelsesarmeen veahkehii biepmahasaid, buhcciid, nuoraid ja boarrásiid.

Anna Sophie jámii Oslos 1933.

Karoline Vinjevold

Karoline Vinjevold riegádii Čáhcesullos 1864. Son barggai oahpaheaddjin gávpogis ja leai ovdaolmmoš Čáhcesullo ja Davvi-Várjjat sanitehtasearvvis 25 jagi, jagi 1912 rájes 1937 rádjai.  Juovlamánus 1916 válljejuvvui son Čáhcesullo gávpotstivrii, okta Gurutbellodaga njealji áirasiin.

Karoline Vinjevold jámii Čáhcesullos 1946.

 

Nana Finnmárkku nissonat_Larsen Gundersen Vinjevold(PDF)