Hvorfor til Amerika?

Manne Amerihkkai?

Hvorfor til Amerika?

Masseutvandringen skyldtes et samspill av mange ulike faktorer:

Faktorer som drev emigranter ut fra Varanger

 • befolkningspress og press på næringsgrunnlaget
 • dårlige sosiale og økonomiske forhold
 • vanskeligheter i fiskerinæringen og dårlige fiskeår
 • nedgang i eksport av fisk/saltfisk
 • undertrykking og klassedeling
 • språkvansker (kvenene)
 • prepaid tickets (forhåndsbetalte billetter)
 • religiøse grunner/den læstadianske bevegelsen
 • påvirkning fra Amerika-brev og emigrantannonser i avisene
 • eventyrlyst

Faktorer som trakk utvandrere til Amerika

 • gode økonomiske tider i Amerika
 • gratis jord som alle over 21 år fikk tildelt
 • stort behov for arbeidskraft kombinert med høye lønninger

 Plakat 2. Stemmer fra Amerika_Hvorfor Amerika.pdf

Manne Amerihkkái?

Leai ollu mii váikkuhii dan stuora eretfárremii:

Sivat mat váikkuhedje eretfárremii Várjjagis

 • Alla olmmošlohku ja ealáhusvuođđu gáržžiduvvui
 • Heajos sosiála ja ekonomalaš dilit
 • Váttisvuođat guolástusealáhusas ja heajos bivdojagit
 • Guoli/sálteguoli vuovdin njiejai
 • Badjelgeahččan ja klássajuohkáseapmi
 • Giellaváttisvuođat (kvenat)
 • Prepaid tickets (nuvttá bileahtat)
 • Risttalaš sivat/læstadialaš lihkadus
 • Amerihkká-reivviid ja aviissaid eretfárrenalmmuhusaid váikkuheapmi
 • Johtinhállu

Sivat mat geasuhedje fárret Amerihkkái

 • Buorit ekonomalaš dilit Amerihkás
 • Nuvttá eatnamat maid buohkat ožžo geat ledje deavdán 21 jagi
 • Stuora dárbu bargofápmui ja alla bálkkát

Eretfárrenguovllut Amerihkás.pdf