Kvener som nordnorske pionerer

The pioneering kvens

The pioneering kvens

Rundt 900 000 nordmenn dro til Amerika i perioden 1825-1925. Den store masseutvandringen fra 1860-tallet berørte også Finnmark. Omtrent 7000 finnmarkinger emigrerte over Atlanterhavet frem til 1930. Mer enn halvparten av disse kom fra Varanger, de fleste fra Vadsø og Vardø.

De fleste som emigrerte fra Varanger var kvener. Kvenene var også pionerer i den nordnorske utvandringen til Amerika. De første emigrantene fra Vadsø dro av sted våren 1864 via Tromsø, om bord på to skuter som seilte derfra til Quebec. Veien gikk videre til The Copper Country, Upper Michigan.  Disse kvenpionerene besto av noen familier og et par ungkarer. Alle de voksne i gruppen var født i Finland, mens alle alle barna i Vadsø-området.

Når Vadsø nådde på topp i utvandringsvolum på landsbasis på 1870-tallet skyldtes dette det store innslaget av kvener. Vadsø var et midlertidig stoppested for mange finske tilflyttere. Vadsø var jo den største utskipningshavnen i Finnmark, og gjennomstrømningen av kvener via Varanger videre til Tromsø og Trondheim var stor.

Plakat 2. Stemmer fra Amerika_Hvorfor Amerika.pdf

The pioneering kvens

Sullii 900 000 norgalačča fárrejedje Amerihkkái áigodagas 1825 – 1925. Stuorimus eretfárren Davvi-Norggas álggii Finnmárkkus 1860-jagiin. Gitta 1930 rádjai ledje oktiibuot sullii 7000 finnmárkulačča fárren Atlántaábi rastá. Eanet go bealli sis bohte Várjjagis, erenoamážit Čáhcesullos ja Várggáin.

Eanaš eretfárrejeaddjit Várjjagis ledje kvenat.  Kvenat ledje maid  davvinorgga  pionearat Amerihkás. Vuosttaš eretfárrejeaddjit Čáhcesullos vulge giđđat 1864 Romssa bokte, ja johte guvttiin fatnasiin mat sin dolvo Quebecii. Dasto jotkkii mátki báikkiide nu go The Copper Country, Upper Michigan. Dát kvenapionearat ledje moadde bearraša ja moadde boaresbártni. Visot rávesolbmot ledje riegádan Suomas, buot mánát Čáhcesuolu-guovllus.

Sivvan dasa ahte Čáhcesullos ledje eanemus eretfárrejeaddjit riikkadásis 1870-logus leai ahte dalle ásse olu kvenat doppe. Čáhcesuolu leai báiki gosa eretfárrejeaddjit Suomas bisánedje oanehit áigái. Čáhcesuolu leai dan áiggi stuorimus skiipajohtolathámman Finnmárkkus, ja olu kvenat bisánedje deike ovdal go jotke mátki Romsii ja Troandimii.

Manne Amerihkkái.pdf