Trude Johnsen (1872-1954)

Distriktslege

 ”Så var det kuling og storm på reisene; det virket alltid så begeistrende på mig.”

Første kvinnelige distriktslege

Norges første kvinnelige distriktslege, Trude Johnsen, ble født i 1872 i Askvoll, Sunnfjord. I flere år virket hun som distriktslege i Finnmark.

Trude Johnsens utdanning og yrkesliv:

1903: Cand. med.

1907: Valgt til medlem av Landskvindestemmeretsforeningens styre

1913-1915: Distriktslege i Alta (omfattet også Kautokeino)

1915-1920: Distriktslege i Talvik

Trude Johnsen hadde et vidstrakt distrikt å betjene. Folk levde i økonomisk og sosialt vanskelige kår, og infeksjonssykdommer som tuberkulose, spanskesyke og difteri bredte om seg. Ved et spesielt hardt sykdomsutbrudd i 1917 måtte hun også ta seg av pasienter i Loppa. Med støtte av Norske kvinners sanitetsforening satte hun i 1916 i gang arbeid med å bygge et tuberkulosehjem for barn og seinere en kuranstalt for voksne. Anlegget stod ferdig på Jansnes i Talvik i 1923.

Etter årene i Finnmark var Trude Johnsen distriktslege i Sørreisa, Høgsfjord og Strandebarm. Hun ble pensjonist i 1937 og bodde i Oslo til sin død i 1954. Hun var ugift og hadde 2 adoptivdøtre.

”Jeg har kun at si: det største i livet er, om man kunde være til litt hjælp og nytte for nogen, før livet slutter.”

 

Kilder:

Hvem er hvem? 1948 http://runeberg.org/hvemerhvem/1948/0272.html
Hvem er hvem? – Aschehoug, 1955
Illustrert biografisk leksikon. – Withs forlag, 1920
Kobro, Isak. Norges Læger. Første bind. 1800-1908. – Aschehoug, 1915
Kobro, Isak. Norges Læger. Tillegg 1800-1908. – Aschehoug, 1944
Schiøtz, Aina. Doktoren : distriktslegenes historie 1900-1984. – Pax, 2003

Sterke Finnmarkskvinner Trude Johnsen(pdf) 

Álbmotdoavttir

“Ja de ledje garra biekkat ja stoarpmat go ledjen mátkkošteamen;  dat álo ávusmahtii mu”.

Vuosttas nissonálbmotdoavttir

Norgga vuosttas nissonálbmotdoavttir, Trude Johnsen, riegádii 1872 Askvollas, Sunnfjord. Olu jagiid barggai son álbmotdoavttirin Finnmárkkus.

Trude Johnsen oahppu ja bargoeallin:

1903: Cand.med.

1907: Válljejuvvui miellahttun Landskvindestemmeretsforeningen stivrii

1913-1915: Álbmotdoavttir Álttás (dasa gulai maid Guovdageaidnu)

1915-1920: Álbmotdoavttir Dálbmeluovttas

Trude Johnsen bálvalii viiddis guovllus. Olbmot elle ekonomalaš ja sosiálalaš váttis diliin, ja infekšuvdnadávddat nugo tuberkulosa, spánskadávda ja difteriija váivvidii olusiid. 1917 ledje   dávddat leavvan Láhpái ja dalle fertii doppe bargat. Norgga Nissoniid Sanitehtasearvvi vehkiin álggahii son 1916 hukset mánáid tuberkulosaruovttu ja maŋŋil fas dikšoásahusa rávisolbmuid várás. Ásahus gárvánii Jansnes báikkis Dálbmeluovttas jagi 1923.

Maŋŋil dieid jagiid Finnmárkkus leai son álbmotdoavttirin Ráisavuonas, Høgsfjordas ja Strandebarmas.  Son manai ealáhahkii 1937 ja orui Oslos dassá go jámii 1954. Son ii lean náitalan ja sus ledje 2 adoptiivamáná.

Trude Johnsen eallinoaidnu, 1920:

“Mus lea dadjamuššan vel dat: eallimis lea buot deháleamos ahte beassat leat veahkkin ja ávkin muhtumiidda, ovdal go eallin nohká”.

 

Gáldut:

Hvem er hvem? 1948 http://runeberg.org/hvemerhvem/1948/0272.html
Hvem er hvem? – Aschehoug, 1955
Illustrert biografisk leksikon. – Withs forlag, 1920
Kobro, Isak. Norges Læger. Første bind. 1800-1908. – Aschehoug, 1915
Kobro, Isak. Norges Læger. Tillegg 1800-1908. – Aschehoug, 1944
Schiøtz, Aina. Doktoren : distriktslegenes historie 1900-1984. – Pax, 2003

Nana Finnmárkku nissonat_Johnsen (PDF)